Firma KASPIO gwarantuje sprawne działanie sprzętu zakupionego w naszej firmie.

Produkty oferowane przez nas posiadają gwarancję Producenta lub KASPIO.

Jeżeli do produktu załączona jest karta gwarancyjna Producenta, to produkt ten może być serwisowany wyłącznie we wskazanej sieci Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej.

Po wykryciu usterki Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego jej zgłoszenia i niezwłocznego przekazania sprzętu do serwisu, dalsze użytkowanie niesprawnego sprzętu może spowodować jego dodatkowe uszkodzenia.

Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą bezpłatnie usuwane w możliwie krótkim terminie. Ustalenie usterki następuje w czasie niezbędnym do przeprowadzenia pełnej diagnostyki sprzętu.

Kupujący zobowiązuje się dostarczyć wadliwy sprzęt do serwisu przy ul. Jabłonkowskiej 1 w Krakowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 lub wysłać na własny koszt po wcześniejszym kontakcie z serwisem. Do sprzętu należy dołączyć kserokopię dokumenty sprzedaży (paragon / Faktura VAT)
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem tel. 505-477-899

Warunkiem uznania reklamacji jest przedłożenie dowodu zakupu i karty gwarancyjnej (Jeżeli była dołączona do produktu). Warunkiem gwarancji jest nienaruszona plomba (sticer, naklejka zabezpieczająca) umieszczony na produkcie. Sprzęt powinien być dostarczony do Serwisu w oryginalnym opakowaniu.

W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt (w szczególności monitory, laptopy. drukarki, skanery) zostanie przyjęty warunkowo, a firma KASPIO  nie  odpowiada  za  uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. Sprzęt powinien być dostarczony kompletny (kable). Kupujący zobowiązany jest dołączyć opis stwierdzonej wady (opis objawów).

Po dokładnych oględzinach w serwisie i w przypadku wykrycia wady nie objętej gwarancją również pod nieobecność Kupującego, gwarancja może być zakwestionowana i unieważniona. Firma KASPIO jest zobowiązany do powiadomienia Kupującego na piśmie lub mailowo o odrzuceniu roszczenia gwarancyjnego.

Firma KASPIO po rozpatrzeniu reklamacji dokonuje naprawy lub wymiany sprzętu na  wolny od wad a okres gwarancji zostaje przedłużony o okres naprawy.

Gwarancją nie są objęte wady, które zostały spowodowane: urazami mechanicznymi, zwarciem instalacji elektrycznej, szkodliwym promieniowaniem, nieprawidłowym użytkowaniem, nieprawidłową konserwacją, nieprawidłowym transportem, nieprawidłowym przechowywaniem, nieprawidłową eksploatacja sprzętu w warunkach niekorzystnych np. duża wilgotność, duże zapylenie, nieprawidłowym użytkowaniem produktu łącznie z innymi urządzeniami, które nie są zalecane przez Producenta, nieprawidłowym zainstalowaniem lub używaniem wadliwego programu komputerowego, zalaniem sprzętu oraz wady wynikające z oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych lub termicznych.

W razie stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia, zakrycia, zerwania plomb (stickera, naklejka zabezpieczająca) lub numerów seryjnych następuje całkowita utrata uprawnień gwarancyjnych.

Firma KASPIO nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa oraz za poprawność działania oprogramowania innego niż system operacyjny dołączony do zakupionego zestawu komputerowego.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (nie stwierdzenia usterki), pobrana zostanie opłata za diagnostykę i transport.

Nieodebranie sprzętu przez Klienta, przez okres 3 miesięcy od dnia zawiadomienia o zakończeniu reklamacji, oznacza, iż Klient z własnej woli wyzbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego. Własność porzuconego sprzętu (niczyjej rzeczy ruchomej), na podstawie art. 181 Kodeksu cywilnego, nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne firma KASPIO

Jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego produktu jest rewers (oryginalny formularz przyjęcia). W przypadku zgubienia rewersu jest możliwość odbioru towaru z serwisu po okazaniu dowodu tożsamości zgodnego z danymi na rewersie. 

 

CENNIK:

 • Diagnoza - 50zł

 • Szczegółowe testowanie sprzętu (dysk, napędy, bateria, matryca, grafika) - 50-100zł

 • Czyszczenie i konserwacja układu chłodzenia - 80 - 100zł

 • Czyszczenie i konserwacja komputera stacjonarnego - 80zł

 • Wymiana wentylatora lub innych części układu chłodzenia - 100zł

 • Wymiana zawiasów - 70-130zł

 • Wymiana matrycy - 60zł

 • Wymiana gniazda zasilania [na kabelku] - 90zł

 • Wymiana gniazda zasilania [lutowanie] - 140zł

 • Wymiana taśmy matrycy - 80-100zł

 • Wymiana inwertera - 40zł

 • Wymiana klawiatury - 40zł

 • Naprawa systemu - 50 zł

 • Instalacja gołego systemu + sterowniki - 100zł

 • Instalacja sterowników - 30zł

 • Usunięcie wirusów bez instalacji systemu - 50-100zł

 • Montaż dysku twardego/napędu optycznego - 20-40zł

 • Wymiana pamięci RAM - 20zł

 • Wymiana części obudowy tj. palmrest itp. - 50-100zł

 • Wymiana układu graficznego + 4 miesiące gwarancji - +/- 550zł

 • Reballing układu graficznego - 3 miesiące gwarancji - 390zł

 • Naprawa układów zasilania płyty głównej z układami - 290-390zł

 • Naprawa płyty głównej po zalaniu cieczą - 180-380zł

 • Montaż sprzętu nie zakupionego w KASPIO - 60-100zł
 • Inne usługi - cena indywidualna

Do ceny usługi należy doliczyć koszt danej części. Na każdą z nich udzielana jest gwarancja: w przypadku wymiany na nową - 12 miesięcy, używaną - 6 miesięcy

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23%

W przypadku rozległych usterek w notebook-u cena naprawy, jest ustalana indywidualnie.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.